Brugsbetingelser for Easypiecy E-learning apps

 1. Introduktion

1.1 Disse Brugsbetingelser (“Betingelserne”) regulerer din brug af Easypiecy’s apps (“Appen”). Ved at downloade, installere eller bruge Appen accepterer du at være bundet af disse Betingelser.

1.2 Du må ikke bruge Appen, hvis du ikke accepterer disse Betingelser. Hvis du ikke accepterer disse Betingelser, skal du afinstallere og ophøre med at bruge Appen.

 1. Licens

2.1 Vi giver dig en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig licens til at bruge Appen til dit personlige, ikke-kommercielle brug. Du må ikke bruge Appen til andre formål uden vores forudgående skriftlige samtykke.

2.2 Du må ikke kopiere, distribuere, modificere, dekompilere, fremkalde, udgive eller sælge Appen eller nogen del af den uden vores forudgående skriftlige samtykke.

2.3 Du må ikke bruge Appen på en måde, der krænker eller overtræder andres intellektuelle ejendomsrettigheder.

2.4 Du må ikke bruge Appen på en måde, der er skadelig for vores systemer eller netværk.

2.5 Du må ikke bruge Appen til at sende spam eller anden uønsket kommunikation.

 1. Intellektuel ejendomsret

3.1 Vi ejer alle intellektuelle ejendomsrettigheder til Appen, herunder, men ikke begrænset til, copyright, varemærker og handelshemmeligheder.

3.2 Du får ingen intellektuelle ejendomsrettigheder til Appen ved at bruge den.

 1. Ansvarsfraskrivelse

4.1 Appen leveres “som den er” og uden garantier af nogen art, hverken udtrykkelige eller stiltiende. Vi fraskriver os udtrykkeligt alle garantier om handelsevne, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse.

4.2 Vi er ikke ansvarlige for nogen direkte, indirekte, tilfældige, særlige, følgeskadelige eller straffeskadelige tab, der opstår som følge af brugen af Appen, selv om vi er blevet advaret om muligheden for sådanne tab.

 1. Ophævelse

5.1 Vi kan opsige denne licens og ophøre med at give dig adgang til Appen til enhver tid og uden grund.

5.2 Ved opsigelse af denne licens skal du straks ophøre med at bruge Appen og fjerne den fra alle dine enheder.

 1. Gældende lov og tvistbilæggelse

6.1 Disse Betingelser er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning.

6.2 Alle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse Betingelser, skal afgøres af de danske domstole.

 1. Hele aftalen

7.1 Disse Betingelser udgør hele aftalen mellem dig og os vedrørende Appen og erstatter alle tidligere eller samtidige kommunikationer, forslag eller aftaler, mundtlige eller skriftlige.

 1. Ændringer

8.1 Vi kan ændre disse Betingelser til enhver tid ved at offentliggøre de ændrede Betingelser på vores hjemmeside.

8.2 De ændrede Betingelser træder i kraft 30 dage efter offentliggørelsen på vores hjemmeside.

 1. Opsigelse

9.1 Hvis du ikke accepterer de ændrede Betingelser, kan du opsige denne licens og ophøre med at bruge Appen.

 1. Overdragelse

10.1 Du må ikke overdrage eller overdrage denne licens til en anden uden vores forudgående skriftlige samtykke.

 1. Fraskillelse

11.1 Hvis en bestemmelse i disse Betingelser er ugyldig eller uigennemførlig, skal den anses for at være slettet fra disse Betingelser, og de resterende bestemmelser skal forblive i fuld kraft og virkning.

 1. Meddelelser

12.1 Alle meddelelser og anmodninger om oplysninger i henhold til disse Betingelser skal sendes skriftligt til os på følgende adresse:

Easypiecy E-learning ApS
Toldbodgade 35, parterre
1253 København K

12.2 Alle meddelelser og anmodninger om oplysninger fra dig anses for at være modtaget af os, når de er blevet afleveret til vores adresse eller sendt via e-mail til den ovennævnte adresse.

 1. Overskrifter

13.1 Overskrifterne i disse Betingelser er kun til referenceformål og har ingen retslig virkning.

 1. Sprogloven

14.1 Disse Betingelser er udarbejdet på dansk.

 1. Opdateret:

15.1 18. april 2024