Førstehjælp ved Hjertestop

299,00 kr. inkl. moms

Online førstehjælpskursus godkendt af Dansk Førstehjælpsråd. Kurset gennemgår førstehjælp ved hjertestop og udløser et kursusbevis ved beståelse. Tilbage til forsiden

Tilføj kursist
Telefonnr. er tilføjet

Indsæt ét eller flere mobilnumre separeret med komma i feltet ovenfor. Husk at inkluderer landekode ("+45") før mobilnummer.

ONLINE FØRSTEHJÆLPSKURSUS

Online kurset Førstehjælp ved hjertestop er det første godkendte online kursus af sin art. Ved at gennemføre kurset får du et grundigt kendskab til:

Åndedræts-, kredsløbs- og centralnervesystemet
Symptomer på blodprop i hjertet
Bevidsthedstilstand
Overlevelseskæden
Basal genoplivning
Basal genoplivning ved brug af hjertestarter
Stabilt sideleje
Førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejen hos en voksen person
Symptomer på stroke

Kurset er certificeret af Dansk Førstehjælpsråd.

Kurset gør dig i stand til at genoplive en person i en nødsituation. Samtidig giver kurset en forståelse for den menneskelige krop og de mekanismer som vedrører genoplivning ved hjertestop. Online kurset kan ikke alene erstatte det kompetencegivende kursus, men det kan kombineret med praktisk træning med en førstehjælpsinstruktør. Hvis du kombinerer online kurset med praktisk træning (Blended learning), så vil du kunne modtage et officielt kursusbevis fra Dansk Førstehjælpsråd som er at betragte som kompetencegivende.